Ved Kim Pedersen
.

                                                                                                      

”Som forenede enhet helt ned til det siste ledd, er alt lenket sammen med alt det andre. Slik er den Guddommelige essens forneden så vel som foroven, i himmelen som på jorden. Det er intet annet.

Med disse ord som er skrevet i Zohar av en av de største kabbalister noensinne, Moses de Leon, får du muligheten til å se Kabbalahens verden utfolde seg i alle sine symboler.

Selve ordet Kabbalah, kommer fra det hebraiske/arameiske ordet; QBLH, som betyr ”tradisjon”. QBLH kommer fra verbet qibel (QBL), som betyr; ”å motta”.

Det kabbalistiske Livets Tre, er beskrevet i en form av et tre, hvor stammen er delt opp i like store maskuline og feminine søyler. Treet består videre av ti grener som fletter seg inn i hverandre, og bærer det som oftest blir oversatt som sfærer, verdener eller emanasjoner – bevissthetstrinn, som hjelper den søkende med å finne ”hjem” til den Guddommelige kilde og derved sitt indre tempel.

Gi deg selv den store opplevelsen det er å delta i disse spennende Kabbalah-kursene, hvor du lærer å se hvordan ”Livets Tre” kan hjelpe deg med å legemliggjøre Guds skapelse og derved gi ditt liv og din tro en finere og dypere mening.

5. – 6. september 2009: Introduksjon til Kabbalahens verden
Velkommen til en innledende weekend, hvor nøkkelordene er Kabbalahens opprinnelse, symboler og det hebraiske alfabetet. Du har kanskje noen ganger undret deg over hva Kabbalah egentlig er? Nå får du muligheten til å få et innblikk i denne mystiske verden. Selve ordet Kabbalah, betyr ”mottatt tradisjon”. Det er en lærdom som har gått fra munn til øre gjennom tidene, som man mener er en direkte overførsel av en evig åndelig visdom. På samme måte som det er tilfelle med alle åndelige tradisjoner, kan man ikke lære Kabbalah – men erfare den med sitt levende virke, for så til slutt å oppleve det absolutte i all ting.


10. – 11. oktober og 7. – 8. november 2009: Symbolene og stiene

Disse to weekendene vil vise hvordan Kabbalah utfolder seg. Kanskje er du klar over symbolene allerede. hvis ikke – gled deg til å se hverdagen fra en ny og spennende vinkel. Det første symbolet som blir presentert er Treet – som menes å stå for alt som Kabbalah åpenbarer. Den letteste måte å lære seg det Kabbalistiske Treet på, er når vi lar oss inspirere av bildesymbolene i de 22 stier som innhyller Treet. En annerledes og kanskje noe provoserende sannhet trer fram – en viten som gir dyp gjenklang. Kabbalah handler om å være åpen overfor seg selv og erkjenne, at det hører med en ytre så vel en indre forberedelse for å komme i kontakt med sitt Guddommelige indre, sitt sinn og sin intuisjon. Kabbalah handler om å akseptere at sannhet blir presentert på mange forskjellige måter i løpet av et livsforløp, og at du er den eneste som kan bedømme når det føles riktig eller galt. Bli med på et spennende forløp, og la symbolene inspirere deg.


12. -13 desember 2009: De fire verdener og de tre sjelsaspekter
I denne weekend får du muligheten til å lære Kabbalaens fire forunderlige verdener å kjenne. Disse verdener som hver for seg representerer arketypiske prinsipper, astrale og mentale virkeligheter, og ikke minst et mysterium om handlingens kraft, som kan gi en forståelse av den Guddommelige skaperprosess. Enkelte av disse verdener oppleves kun i glimt, som er så sterke og omfangsrike at de gir inspirasjon og forståelse nok til et helt liv.
Utover de fire verdener vil vi også arbeide med de tre sjelsaspektere som lever i det Kabbalistiske Treet. Med disse tre elementene eller trinn av menneskets sjel, Nefesj, Ruach og Neschamana, tenker man på noe som eksisterte i den første av de fire verdener – Utstrømningens verden. Gjennom det enkelte menneskets livsløp handler de som en enhet i hverandre, og for å forstå naturen i denne balanse, vil vi se på hvert enkelt for seg selv.
Start på en magisk reise gjennom Kabbalahens dimensjoner, og la deg forundre over den store skaperkraft.

 

9. – 10. januar 2010: Kabbalahens seremonielle verktøy og magi
Denne weekenden går vi gjennom vår egen kulturperiode – i Egypt, Israel, Hellas, Roma/Italia, Kristendommen, Islam, Vikingene – opp til vår tid med åndsvitenskapens ankomst, for å vise at den ikke er så ny. Vi vil prøve å skape en dypere forståelse av innvielsene og de ritualer som er knyttet til dem. Noen av de innvielser vi alle har sett mange ganger er for eksempel kirkens sakramenter som dåpen, konfirmasjon, vielse, presteinnsettelse og begravelse. Vi vil sette disse i forhold til Kabbala, for å se om det kan tenkes at nye ritualer blir utviklet.  Bønnens og meditasjonens kraft er naturlige verktøyer i det seremonielle arbeidet, så dette vil vi også se på i forhold til Kabbala. Utover det vil vi arbeide med mysteriet om tempel- og kirkebygningenes symbolikk, og lage et par ritualer og eksperimenter som framover vil kunne brukes i dette arbeidet. Velkommen til en spennende weekend, som viser den praktiske side av mystikkens gåtefulle verden. 

 

6. – 7. februar 2010: Kabbalahens numerologi
Denne weekend tar vi fatt på tallenes hemmeligheter og avslører hva det menes med at vår fødselsdag og navn gir oss en rekke skjulte hentydninger omkring vår framtid, fortid og nåtid.  Mange mennesker har anvendt verdiene forbundet med Kabbalaens tall, og har funnet dypere forståelse omkring menneskeheten. Vi vil se på hvordan Kabbalistene skapte et system, som er en kombinasjon av de opprinnelige nummerologiske og astrologiske symboler, hvordan disse kan bringe ubegrensede muligheter for fortolkninger alt etter tid og sted.

 

 

6. – 7. mars 2010: Via astrologien – stig inn i Kabbalahens kammer
Få en enestående mulighet til å dykke ned i mysterienes brønn, opplev å se ditt liv fra en helt annen og fantastisk vinkel. Med det astrologiske horoskop, husene og alle dens planeter som våre nøkler, åpner vi opp for de esoteriske hemmeligheter. Vi vil undersøke hvordan vi kan sammendra vårt indre selv med solsystemets kosmiske væren, og derved nære et frø til Kosmos og vår spirituelle utvikling. For å gjøre dagen mer personlig, husk å ta med deg de vesentligste informasjoner, som kan benyttes når et horoskop skal formes. Dette gjelder fødselsdag, tidspunkt og sted.

 

 

24. -25. april 2010: Planetene, solsystemet og Kabbalah
Under denne weekenden vil vi lære om Venus, Saturn og de andre planetene, og få høre om hvilke engleriker og energier man mener har betydning for den enkelte. Tre inn i Kabbalaens kammer og se hvilke tall, sefiroth, stier og symboler som kan gi en større forståelse av hverdagens erfaringer. Vi er kanskje alle en del av en større kosmisk bevissthet, og i løpet av denne weekend vil du få en opplevelse av at du er innhyllet av flere mysterier enn du umiddelbart vil tro. Du kan selv være med på å avdekke dem. Vi gjør bruk av fordypelse, visualiseringsøvelser og meditasjon, for å oppnå en indre og personlig forbindelse med det materiale som gjennomgås denne weekend.

 


 

Kim er født i 1964. Han har gjennom mange år undervist i teosofi, esoterisk astrologi og psykologi, og har holdt foredrag om livets mysterier. Utover det har han beskjeftiget seg med en bred vifte av forskjellige åndsvitenskapelige teorier som: Martinus, Kabbalah, tarot, ritualer, seremonier og flere andre temaer. Kim har gjennom mange år arbeidet med trancekanalisering.

Se Kims hjemmeside: www.bkimpedersen.dk

De forskjellige weekender kan tas et eller alle, alt ut fra hva du føler du har behov for.

Kursavgift: kr. 1 200,- pr. weekend. Depositum kr. 400,- som innbetales når du bestiller kurset og har fått bekreftet plass.

PÅMELDING: Det er påmelding for hver weekend. Det blir ikke anledning til å melde seg på alle kursene på en påmelding. Påmelding skal kun skje skriftlig pr. e-post til: susanne@detgylnehjerte.no.
Påmeldingen må inneholde fult navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, du vil få skriftlig bekreftelse på din plass, og da forfaller depositumet umiddelbart. Resten av kursavgiften kr. 800,- betales kontant første kursdag for hver weekend.

Betalingsadresse: Det Gylne Hjerte – Susanne Hansen, Nedre Storgate 11 B, 3015 Drammen. Konto nr.: 1201 08 87362

Du kan få nærmere opplysninger om kurset ved å ringe til Susanne på tlf. 918 02 454

Påmeldinger tas i mot fra 15. april 2009.